menu close menu

WAXING

waxingBrows ………………………………..$10
Lip………………………………..$10
Chin ………………………………..$10
Full Face (Brows, Lip & Chin)………………………………..$25
Sides of Face ………………………………..$10
Inner Nose ………………………………..$10
Neckline ………………………………..$15
Underarms …………………………………$15
Shoulders ………………………………..$20
Full Back  ………………………………..$55
Full Chest ………………………………..$50
Half Arms/Full Arms ………………………………..$35/$45
Half Legs/Full Legs ………………………………..$45/$55
Bikini ………………………………..$30
Extended Bikini ………………………………..$45
Brazilian ………………………………..$55
Men’s Brazilian ………………………………..$75